Zmiany u podstaw, czyli nowelizacja zasad ogólnych postępowania administracyjnego

Adam Grzegorz Citko
Google Scholar Adam Grzegorz Citko
Publikacja:

Prawo Tom 315 Nr 1 (2013)

Strony od 103 do 116

Abstrakt

Changes in the basis, the amendments to the general principles of administrative procedure


Amendments to the Act of 14 June 1960 — Code of Administrative Procedure J.L. No. 30, item. 168, as amended did not spare the general principles of administrative procedure. At first sight, they may seem to be merely cosmetic, but in practice they can raise many questions and problems. This article is dedicated to an attempt at finding the answers to these questions and solutions to encountered problems. It discusses each of the general principles and changes. It also indicates the practical importance of the general principles and their possible use in the administrative procedure.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.