• Wybrane problemy gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy

Wybrane problemy gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy

Rafał Kowalczyk
Google Scholar Rafał Kowalczyk
Publikacja:

Prawo Tom 316 Nr 1 (2014)

Strony od 69 do 77

Abstrakt

Selected problems of financial management of auxiliary units of a commune gmina

The functioning of auxiliary units of communes causes a lot of not only social, but also legal doubts, particularly concerning their financial management. The study aims at showing these problems, as well as solving some of them. It concerns political issues associated with the unequal treatment of auxiliary units, the issue of financing these units from the state budget, as well as selected problems connected with the functioning of the auxiliary units fund. The financial management of communes is within the interest of more and more society members, which is why the issues raised in the paper seem topical.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.