Tom 316, Nr 1

316/1, 2014

Opublikowane: 19-08-2014
Pierwszy numer „Prawa” z 2014 r. zawiera publikacje dotyczące aktualnych problemów prawa administracyjnego, finansowego, cywilnego, międzynarodowego, prawa pracy oraz zagadnień bioetyki. Interesujące są rozważania z zakresu prawa procesowego na temat poświadczenia podpisu w postępowaniu administracyjnym, doręczania pism jednostkom organizacyjnym, cofnięcia skargi wniesionej do sądu administracyjnego oraz postępowania w sprawie skargi na administracyjne czynności egzekucyjne. Dwa artykuły dotyczą zagadnienia gospodarki finansowej gminy, realizowanej przez jednostki pomocnicze gminy, oraz dostępu do jej środków budżetowych. Problemy prawa międzynarodowego zostały zaprezentowane w tekstach omawiających: Program Partnerstwa Wschodniego, dopuszczalność przeprowadzania testów genetycznych oraz regulacja prawna niedozwolonych klauzul w umowach konsumenckich. W kolejnych publikacjach dokonano analizy trybu pozyskiwania danych osobowych pracowników przez pracodawców oraz zmiany treści stosunku pracy mianowanego urzędnika służby cywilnej.

Wokół diagnozy stanu polskiej teorii prawa

Artykuły