• Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r., II GSK 1525/121

Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r., II GSK 1525/121

Paweł Razowski
Google Scholar Paweł Razowski
Publikacja:

Prawo Tom 316 Nr 1 (2014)

Strony od 223 do 229

Abstrakt

Gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court of 11 December 2012, file No. II GSK 1525/12

This gloss presents the problem of the inadmissibility of legal action in judicial administrative proceedings. The main goal of this gloss is to show that the Supreme Administrative Court is right that the decision taken by the Dean of the Bar Council to award attorney warning cannot be appealed to the administrative court. Analyzing the specificity of the decision taken by the Dean of the Bar Council, the author reaches the conclusion that this act is only the internal act taken by the authority of Bar Association as a corporation of public law, which excludes the admissibility of legal action in judicial administrative proceedings.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.