Artykuły

Tom 317 (2015)

Purely internal situations in European Union law after Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson

Strony: 147 - 159

PDF

Abstrakt

Sytuacje czysto wewnętrzne w prawie Unii Europejskiej po wyroku w sprawie Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson

Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić rozwój pojęcia sytuacji czysto wewnętrznej, obecnego w prawie Unii Europejskiej, i wpływ wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson na treść i zakres tegoż pojęcia. Artykuł ma w szczególności rozpoznać nową podstawę do rozciągania prawa UE na sytuacje czysto wewnętrzne, wtedy gdy poziom ochrony z Karty i wymogi pierwszeństwa, jednolitości i skuteczności tego wymagają, a także przybliżyć pojęcie działania nie w pełni określonego przepisami prawa UE. W celu prześledzenia rozwoju pojęcia sytuacji czysto wewnętrznej wykorzystane zostało orzecznictwo TSUE.


Purely internal situations in European Union law after Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson


This paper addresses the concept of a purely internal situation, present in the law of the European Union, and the influence of the judgment of the Court of Justice of the European Union in the case Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson on the content and scope thereof. The paper is specifically meant to address a new basis to negate purely internal situations, when the level of protection of the CFR and the principles of primacy, unity and effectiveness of EU law so require. Additionally, the paper herein outlines the notion of an action not entirely determined by EU law, which appeared in Fransson. The jurisprudence of the CJEU is cited extensively in order to trace the origins and development of the concept of a purely internal situation.