Tom 317 (2015)

Wokół diagnozy stanu polskiej teorii prawa

Strony redakcyjne i spis treści
317, 2015, Strony 1 - 7

Artykuły

Wykonalność nieostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę
317, 2015, Strony 9 - 19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problematyka tożsamości personalnej w kontekście powołania i  zatrudnienia jednoosobowego zarządu w  jednoosobowej spółce z  ograniczoną odpowiedzialnością
317, 2015, Strony 21 - 34
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przepisy karne ustawy o  ochronie prawnej odmian roślin — przyczynek do roli prawa karnego gospodarczego w  ochronie własności intelektualnej
317, 2015, Strony 35 - 50
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rola bankowości centralnej w zapewnieniu stabilności systemu finansowego. Nowe wyzwania w obliczu kryzysu
317, 2015, Strony 51 - 67
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Transport lotniczy jako usługa użyteczności publicznej — analiza unijnego modelu regulacji
317, 2015, Strony 69 - 87
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kompetencje dyskrecjonalne państw w podstawach prawnych systemu dublińskiego
317, 2015, Strony 89 - 106
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Юридическая компаративистика. Общая характеристика
317, 2015, Strony 107 - 113
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ekonomiczna analiza konstytucji Nowej Zelandii. Zarys problemu
317, 2015, Strony 115 - 121
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wydziedziczenie w prawie polskim i prawie stanu Luizjana
317, 2015, Strony 123 - 131
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Różnice kursowe w  podatkach dochodowych w  działalności przedsiębiorców
317, 2015, Strony 133 - 145
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Purely internal situations in European Union law after Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson
317, 2015, Strony 147 - 159
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Postulowane zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w dobie europeizacji
317, 2015, Strony 161 - 177
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2013 r., I  OPS 9/13
317, 2015, Strony 181 - 188
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2013 r., II FSK 2026/11
317, 2015, Strony 189 - 194
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego PK II 290/11 z dnia 28 czerwca 2012 r.
317, 2015, Strony 195 - 208
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zastosowanie art. 101 ust. 1 TFUE przez krajowe organy antymonopolowe w  sytuacji, gdy porozumienie ograniczające konkurencję spełnia kryteria de minimis, a  konkurencja zostaje w  znacznym stopniu ograniczona — glosa do orzeczenia z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-226/11 Expedia
317, 2015, Strony 209 - 218
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sprawozdanie z konferencji naukowej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym”, Wrocław 12−13 września 2014 r.
317, 2015, Strony 221 - 225
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF