Artykuły

Tom 317 (2015)

Sprawozdanie z konferencji naukowej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego „Zrównoważony rozwój w zagospodarowaniu przestrzennym”, Wrocław 12−13 września 2014 r.

Beata Madej
Marcin Rudnicki

Strony: 221 - 225

PDF