• Zastosowanie art. 101 ust. 1 TFUE przez krajowe organy antymonopolowe w  sytuacji, gdy porozumienie ograniczające konkurencję spełnia kryteria de minimis, a  konkurencja zostaje w  znacznym stopniu ograniczona — glosa do orzeczenia z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-226/11 Expedia

Zastosowanie art. 101 ust. 1 TFUE przez krajowe organy antymonopolowe w  sytuacji, gdy porozumienie ograniczające konkurencję spełnia kryteria de minimis, a  konkurencja zostaje w  znacznym stopniu ograniczona — glosa do orzeczenia z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-226/11 Expedia

Daria Kostecka-Jurczyk
Google Scholar Daria Kostecka-Jurczyk
Publikacja:

Prawo Tom 317 (2015)

Strony od 209 do 218

Abstrakt

Application of Article 101 [1] TFEU by NCA in Expedia case — commentary on ajudgment ECJ C-226/11

The aim of the paper is to analyze the possibility of imposing sanctions on anticompetitive agreements, when in national law this practice appreciably restricts competition, but in the light of EU law, it is classified as an agreement of minor importance. The paper also shows the criteria useful to determine when the restriction on competition is appreciable.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.