Artykuły

Tom 318 (2015)

Pomocniczość i zrównoważony rozwój — uwarunkowania aksjologiczne na przykładzie zagospodarowania przestrzennego gminy w Republice Włoskiej

Joanna Nowak

Strony: 69 - 83

PDF

Abstrakt

Subsidiarity and sustainable development in spatial governance based on the example of Italian municipality — axiological conditions

The aim of this paper is to describe the axiological conditions of spatial development in Italy in
the light of two main principles of Italian administrative law: subsidiarity and sustainable development. The principle of subsidiarity after the constitutional reform of 2001 has been a fundament of administration system. Concurrently for example values of human dignity, property, common goods have a big influence on the processes of municipality spatial planning and land use management.