• Pomocniczość i zrównoważony rozwój — uwarunkowania aksjologiczne na przykładzie zagospodarowania przestrzennego gminy w Republice Włoskiej

Pomocniczość i zrównoważony rozwój — uwarunkowania aksjologiczne na przykładzie zagospodarowania przestrzennego gminy w Republice Włoskiej

Joanna Nowak
Google Scholar Joanna Nowak
Publikacja:

Prawo Tom 318 (2015)

Strony od 69 do 83

Abstrakt

Subsidiarity and sustainable development in spatial governance based on the example of Italian municipality — axiological conditions

The aim of this paper is to describe the axiological conditions of spatial development in Italy in
the light of two main principles of Italian administrative law: subsidiarity and sustainable development. The principle of subsidiarity after the constitutional reform of 2001 has been a fundament of administration system. Concurrently for example values of human dignity, property, common goods have a big influence on the processes of municipality spatial planning and land use management.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.