• Dopuszczalność udzielania ulg w zapłacie kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Dopuszczalność udzielania ulg w zapłacie kar pieniężnych nakładanych na podstawie ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.320.9
Michał Stawiński
Google Scholar Michał Stawiński
Publikacja:

Prawo Tom 320 (2016)

Strony od 131 do 150

Abstrakt

Admissibility of granting administrative fines payment reliefs under the act on international shipment of waste

The article deals with the issue of administrative fines payment reliefs applicable for infringement of the provisions of legislation relating to shipments of wastes. The author analyses whether there is any legal basis for granting such reliefs. The article presents and comments on the judicial decisions made by domestic administrative courts regarding this issue. Finally, the author proposes some changes in regulations of shipment of waste.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.