Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

RECENZJE

Tom 322 (2017)

Recenzja pracy Asel Sz. Tuleybayeva, „Usługi publiczne w kontekście reformy administracyjnej w Republice Kazachstanu: doświadczenia, problemy, postulaty [Gosudarstwiennyje usługi w kontiekstie administratiwnoj rieformy w Riespublikie Kazachstan: opyt, probliemy, rieszenia”], Ałmaty 2012, ss. 175

  • Lidia Klat-Wertelecka
DOI
https://doi.org/10.19195/0524-4544.322.10
Przesłane
6 lipca 2017
Opublikowane
06-07-2017