Tom 322 (2017)

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
Strony 1 - 7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Elektroniczne doręczenia w postępowaniu administracyjnym
Strony 9 - 16
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.322.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych na tle problematyki sporów korporacyjnych
Strony 17 - 30
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.322.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Model zatrudnienia terminowego
Strony 31 - 44
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.322.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dyrektywa jako podstawa prawna decyzji administracyjnej
Strony 45 - 60
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.322.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konceptualizacja doświadczenia prawnego a konceptualizacja faktów związanych z funkcjonowaniem administracji — między nauką prawa administracyjnego a nauką administracji z badań wrocławskich i włoskich administratywistów
Strony 61 - 78
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.322.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kondominium brytyjsko-francuskie — fenomen kolonialny na Vanuatu
Strony 79 - 87
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.322.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Instytucja udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności wynikających ze zwrotu środków europejskich
Strony 89 - 100
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.322.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnoprawnym
Strony 101 - 113
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.322.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF