• Prawo do bezpieczeństwa i porządku publicznego w realizacji prawa do zgromadzeń. Wybrane zagadnienia

Prawo do bezpieczeństwa i porządku publicznego w realizacji prawa do zgromadzeń. Wybrane zagadnienia

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.16
Jakub Zabłocki
Google Scholar Jakub Zabłocki
Publikacja:

Abstrakt

The right to safety and public order in the exercise of the right to assembly. Selected issues

The subject of the article is the issue of security and public order, analyzed on the basis of the imple­mentation of the constitutional right of assembly. The existing Law on Assembly contains numerous provisions on the need for security measures, both in the preparation of the assembly as well as in its course. Obligations are related both to the municipality as well as the organizer. The author makes an interpretation of selected statutory provisions with respect to the position of law and jurisprudence of the courts.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.