• Tom 323 (2017): Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych

Tom 323 (2017): Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych

Artykuły

Strony redakcyjne i spis treści
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 1 - 8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 9 - 9
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.1
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wprowadzenie
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 11 - 11
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.2
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Władza publiczna a zagadnienia bezpieczeństwa i dobrostanu jednostek

Gmina a Ochotnicze Straże Pożarne w wykonywaniu zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 101 - 112
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.11
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Forma podmiotu leczniczego a świadczenia zdrowotne
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 113 - 127
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dlaczego jest tak źle, jeśli jest tak dobrze… Krytycznie o niektórych przepisach polskiej ustawy transplantacyjnej
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 129 - 149
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.13
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Dokumentacja medyczna elementem bezpieczeństwa pracy ratownika medycznego
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 151 - 160
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.14
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problematyka dostępu do danych zawartych w dokumentacji medycznej na gruncie obecnie obowiązujących przepisów administracyjnoprawnych
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 161 - 171
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.15
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo do bezpieczeństwa i porządku publicznego w realizacji prawa do zgromadzeń. Wybrane zagadnienia
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 173 - 182
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.16
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Władza publiczna a podmioty działalności gospodarczej

Obrót nieruchomościami w Unii Europejskiej wobec swobody przepływu kapitału
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 185 - 197
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.17
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 199 - 210
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w sprawach o cofnięcie koncesji na prowadzenie kasyna gry a ochrona interesu publicznego
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 211 - 221
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.19
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego wynikające z pakietu prawnego UKC. Wybrane aspekty
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 223 - 233
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.20
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo przedsiębiorców — przedsiębiorca i reglamentacja na nowo?
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 235 - 245
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.21
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Implementation of the State Regulatory Policy in Ukraine
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 247 - 251
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.22
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Metoda promocji jako typ metody regulacji
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 253 - 261
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.23
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Samodzielne przedsiębiorstwo komunalne prawa publicznego w systemie publicznoprawnych form organizacyjnych świadczenia usług materialnych przez gminy w Republice Federalnej Niemiec
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 263 - 275
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.24
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Znaczenie Biuletynu Informacji Publicznej w zapewnieniu jawności działań administracji publicznej na przykładzie zamówień publicznych
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 277 - 287
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.25
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O właściwościach postępowania hybrydowego w regulacji ochrony konkurencji i konsumenta
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 289 - 297
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.26
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Gospodarka komunalna — samodzielność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego a interes publiczny
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 299 - 310
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.27
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF

Władza publiczna a problemy współczesnego społeczeństwa

Płaszczyzny administracji elektronicznej
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 15 - 23
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.3
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Elektroniczne zarządzanie dokumentacją jako przykład informatyzacji działalności administracji publicznej
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 25 - 34
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.4
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konstytucja w praktyce sądów administracyjnych
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 35 - 45
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.5
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo inspirowane życiem — nowy czeski Kodeks cywilny regulacja prawa spadkowego
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 47 - 56
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Referendum lokalne w trybie art. 170 ustawy zasadniczej. Studium przypadku
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 57 - 65
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.7
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Zasada racjonalności w zjawisku administracji publicznej w kontekście tzw. prywatyzacji zadań publicznych
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 77 - 85
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.9
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi — na przykładzie stowarzyszeń i fundacji
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 87 - 97
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.10
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Uwagi na tle kodeksowej regulacji kar administracyjnych
Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych i gospodarczych, Strony 67 - 76
DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.323.8
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF