Obowiązki konstytucyjne w państwach postradzieckich

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.327.13
Rafał Czachor
Google Scholar Rafał Czachor
Publikacja:

Abstrakt

Constitutional duties in the post-Soviet countries

The duties, along with rights and freedoms, define the legal status of the person in the state. However, the scientific literature pays more attention to the rights and freedoms, since they are considered as more important. The following paper tackles the issue of constitutional duties in the post-Soviet republics. The investigation has both qualitative and quantitative character and presents results in a comparative way.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.