• Tom 327 (2019): Sto lat polskiej administracji publicznej

Tom 327 (2019): Sto lat polskiej administracji publicznej

[71]

Strony redakcyjne i spis treści
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 1 - 10
Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 11 - 13
Pobierz artykuł PDF

ADMINISTRACJA POLSKA [335]

Idea „otwartej administracji publicznej”. Sfera oczekiwań i odczuć
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 17 - 25
Pobierz artykuł PDF
Elektroniczne aspekty w organizacji i przebiegu zgromadzeń
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 27 - 37
Pobierz artykuł PDF
Zadania administracji publicznej z zakresu pomocy osobom bezdomnym w II Rzeczypospolitej
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 39 - 54
Pobierz artykuł PDF
Zewnętrzne czynności materialno-techniczne administracji publicznej
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 55 - 82
Pobierz artykuł PDF
Stulecie polskiego prawa urzędniczego
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 83 - 113
Pobierz artykuł PDF
Ochrona urzędników w kodyfikacji karnej obowiązującej na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego w Polsce w latach 1918–1932
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 115 - 127
Pobierz artykuł PDF
Samorząd terytorialny w dwudziestoleciu międzywojennym
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 129 - 153
Pobierz artykuł PDF
Ewolucja pozycji prawnej kolegium regionalnej izby obrachunkowej
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 155 - 173
Pobierz artykuł PDF
Marszałek województwa jako organ podatkowy
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 175 - 192
Pobierz artykuł PDF
Ewolucja regulacji wyrobów tytoniowych w prawie polskim
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 193 - 202
Pobierz artykuł PDF
Europeizacja administracji publicznej kilka refleksji
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 203 - 215
Pobierz artykuł PDF

ADMINISTRACJA WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH [336]

Obowiązki konstytucyjne w państwach postradzieckich
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 219 - 229
Pobierz artykuł PDF
Basic concepts and current developments of Latvian administrative law
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 231 - 242
Pobierz artykuł PDF
Zagadnienie reformacji decyzji przez sąd administracyjny w przedmiocie udzielenia ochrony międzynarodowej w świetle pytania prejudycjalnego słowackiego Sądu Najwyższego
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 243 - 260
Pobierz artykuł PDF
Religious groups and religious organizations in the Russian Federation: Legal aspects of activity
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 261 - 268
Pobierz artykuł PDF
Establishment of a judicial system and ensuring independence of judges in Lithuania, 1918–1920
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 269 - 283
Pobierz artykuł PDF
Problemy kodyfikacji prawa administracyjnego w ujęciu nauki radzieckiej w latach 1956–1967
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 285 - 299
Pobierz artykuł PDF
Реабилитация нацизма как проявление экстремизма: вопросы квалификации по уголовному и административному праву Российской Федерации
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 301 - 309
Pobierz artykuł PDF
A new system and legal regulation of administrative punishment in the Czech Republic
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 311 - 324
Pobierz artykuł PDF
Comparative analysis of the legislation in sphere of Internet governance in Central and Eastern Europe
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 325 - 338
Pobierz artykuł PDF
Налоговое администрирование в системе публичного администрирования Литовской Республики
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 339 - 349
Pobierz artykuł PDF
Die allmähliche Preisgabe des Nationalstaates: Von „Kongresspolen“ zum „Weichselgouvernement“ — gibt es Parallelen im Hinblick auf EU-Rechtssetzungen und deren Vollzug? Betrachtungen zu staatlicher Souveränität und Identität im Verhältnis zu nebenstaatlichem und supranationalem Recht am Beispiel Polen
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 363 - 384
Pobierz artykuł PDF
O niektórych kategoriach filozoficznych w twórczości administracyjnoprawnej profesora Jana Bocia
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 385 - 401
Pobierz artykuł PDF
Syndrom wypalenia zawodowego w administracji publicznej
Sto lat polskiej administracji publicznej, Strony 403 - 419
Pobierz artykuł PDF