Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

ADMINISTRACJA WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

Tom 327 (2019): Sto lat polskiej administracji publicznej

Реабилитация нацизма как проявление экстремизма: вопросы квалификации по уголовному и административному праву Российской Федерации

  • Sergey N. Potapkin
DOI
https://doi.org/10.19195/0524-4544.327.19
Przesłane
11 czerwca 2019
Opublikowane
11-06-2019

Abstrakt

Rehabilitation of Nazism as a manifestation of extremism: Issues of qualification in criminal and administrative law of the Russian Federation

The article is devoted to the issues of qualifying actions related to the rehabilitation of Nazism under the Criminal Code of the Russian Federation as manifestations of extremism. The issues of the formation of the practice of application of art. 354.1 of the Criminal Code of the Russian Federation are being analyzed, as well as the delimitation of the rehabilitation of Nazism from related crimes and administrative offenses.