• Definiowanie pojęć w prawie podatkowym a ustalenie nowego innego znaczenia danego określenia

Definiowanie pojęć w prawie podatkowym a ustalenie nowego innego znaczenia danego określenia

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.327.23
Paweł Borszowski
Google Scholar Paweł Borszowski
Publikacja:

Abstrakt

Defining concepts in tax law and establishing a new different meaning of the term

The article analyzes one of the basic defining concepts in tax law. It is about creating a new meaning of the term. The author indicates that the tax legislator creating such concepts does not use determinants. The article indicates the first and second degree determinants for the creation of these definitions.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.