Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

ADMINISTRACJA WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

Tom 327 (2019): Sto lat polskiej administracji publicznej

Налоговое администрирование в системе публичного администрирования Литовской Республики

  • Bronius Sudavičius
DOI
https://doi.org/10.19195/0524-4544.327.22
Przesłane
11 czerwca 2019
Opublikowane
11-06-2019

Abstrakt

Tax administration in the public administration system of the Republic of Lithuania

The article deals with the issue of the place of tax administration in the general public administration system of the Republic of Lithuania. Tax administration is part of public administration not only in its subject composition, but also in its content.

 

 

Налоговое администрирование в системе публичного администрирования Литовской Республики

В статье рассматривается вопрос о месте налогового администрирования в общей системе публичного администрирования Литовской Республики. Налоговое администри- рование является частью публичного администрирования не только по своему субъектному составу, но и по своему содержанию.