• Zasady publicznego prawa gospodarczego

Zasady publicznego prawa gospodarczego

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.3
Mateusz Chołodecki
Google Scholar Mateusz Chołodecki
Publikacja:

Abstrakt

Zasady prawa mają kluczowe znaczenie dla każdej gałęzi prawa, także dla publiczne-go prawa gospodarczego. Źródłami zasad prawa dla poszczególnych gałęzi prawa są Konstytucja RP (zasady konstytucyjne) oraz ustawy szczególne, na przykład kodeksy (cywilny, postępowania administracyjnego itp.). Obecnie przyjmuje się, że publiczne prawo gospodarcze to odrębna gałąź prawa. Oprócz Konstytucji kluczowe znaczenie dla publicznego prawa gospodarczego ma ustawa z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców. Celem niniejszego artykułu jest zatem wskazanie za-sad publicznego prawa gospodarczego wynikających z ustawy Prawo przedsiębiorców.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.