Tom 329 (2019): Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Opublikowane: 22-07-2020

Tom 329 czasopisma „Prawo”, zatytułowany Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, odnosi się do szerokiego spektrum problemów prawnych powstających na tle stosunków między organami władzy publicznej a przedsiębiorcami prywatnymi. Szczególne miejsce w publikacji zajmują artykuły poświęcone analizie uregulowań zawartych w ustawach należących do pakietu konstytucja biznesu, który wszedł w życie w 2018 roku, tworząc nowe ramy prawne podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Artykuły zamieszczone w tomie zostały przygotowane przez 50 autorów, reprezentujących 17 ośrodków akademickich, których delegacje uczestniczyły w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego, przeprowadzonym we wrześniu 2019 roku we Wrocławiu.

Nowe prawo działalności gospodarczej

Z teorii publicznego prawa gospodarczego

Zagadnienia szczegółowe współczesnego ustawodawstwa gospodarczego