• Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej

Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.22
Anna Brzezińska-Rawa
Google Scholar Anna Brzezińska-Rawa
Publikacja:

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka powiązania i analizy wpływu re-gulacji prawnych z zakresu planowania przestrzennego, wynikających z tak zwanej specustawy mieszkaniowej, wraz z problematyką obowiązków przedsiębiorcy. Autorka analizuje wymogi praw-ne związane z lokalizacją inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej. Są to wymogi in-frastrukturalne i odległościowe oraz wymogi zakazu lokalizacji na terenach prawnie chronionych. Poruszony jest również historyczny wątek tak zwanych developer obligations.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.