• Indywidualny akt administracji gospodarczej (próba zdefiniowania)

Indywidualny akt administracji gospodarczej (próba zdefiniowania)

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.11
Łukasz Dubiński
Google Scholar Łukasz Dubiński
Publikacja:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaproponowanie definicji pojęcia indywidualnego aktu administracji gospodarczej, rozumianego jako instrument służący ustalaniu sytuacji prawnej przedsiębiorcy. Przy okazji dowiedziono, że cechą odróżniającą indywidualne akty administracji gospodarczej od innych aktów władzy publicznej jest to, iż omawiane rozstrzygnięcia zapadają w wyniku przeprowadzenia procesu wyważania pomiędzy wolnością gospodarczą a innymi wartościami, które są chronione na poziomie regulacji ustrojowych. Przeprowadzone analizy mają służyć realizacji wyzwania po-legającego na zbudowaniu jednolitej siatki pojęciowej, mającej na celu potwierdzenie odrębności publicznego prawa gospodarczego jako samodzielnej gałęzi prawa.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.