Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z teorii publicznego prawa gospodarczego

Tom 329 (2019): Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Indywidualny akt administracji gospodarczej (próba zdefiniowania)

DOI
https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.11
Przesłane
21 lipca 2020
Opublikowane
21-07-2020

Abstrakt

Celem artykułu jest zaproponowanie definicji pojęcia indywidualnego aktu administracji gospodarczej, rozumianego jako instrument służący ustalaniu sytuacji prawnej przedsiębiorcy. Przy okazji dowiedziono, że cechą odróżniającą indywidualne akty administracji gospodarczej od innych aktów władzy publicznej jest to, iż omawiane rozstrzygnięcia zapadają w wyniku przeprowadzenia procesu wyważania pomiędzy wolnością gospodarczą a innymi wartościami, które są chronione na poziomie regulacji ustrojowych. Przeprowadzone analizy mają służyć realizacji wyzwania po-legającego na zbudowaniu jednolitej siatki pojęciowej, mającej na celu potwierdzenie odrębności publicznego prawa gospodarczego jako samodzielnej gałęzi prawa.