• Problematyka wyłączenia stosowania ustawy Prawo przedsiębiorców (wybrane zagadnienia)

Problematyka wyłączenia stosowania ustawy Prawo przedsiębiorców (wybrane zagadnienia)

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.8
Henryk Nowicki
Google Scholar Henryk Nowicki
Krzysztof Kucharski
Google Scholar Krzysztof Kucharski
Publikacja:

Abstrakt

W artykule odniesiono się do problematyki regulacji art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt 5 Prawa przedsiębiorców. Tworzą one bowiem swoiste novum regulacyjne. Szczególnej analizie zostały pod-dane kwestie konstrukcji prawnej instytucji uregulowanych w tych artykułach, a także ich znacznie dla systemu prawa. Wskazano jednocześnie na potrzeby niezbędnych zmian i korekt, aby przyjęte rozwiązania właściwie służyły celom, dla których zostały ustanowione.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.