• Wpływ samorządowych organów ochrony środowiska na działalność gospodarczą przedsiębiorcy

Wpływ samorządowych organów ochrony środowiska na działalność gospodarczą przedsiębiorcy

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.34
Karolina Zapolska
Google Scholar Karolina Zapolska
Publikacja:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza wpływu samorządowych organów ochrony środowiska w ograniczaniu działalności gospodarczej w Polsce. W tym zakresie autorka przeanalizowała zadania i kompetencje samorządowych organów ochrony środowiska na każdym etapie działalności gospo-darczej. Autorka przedstawia rozwiązania normatywne w tym zakresie. Artykuł przedstawia także podejście do ograniczania wolności gospodarczej ze względu na ochronę środowiska w doktrynie prawa, kończy się zaś syntetycznymi wnioskami. Badanie zarysowanych problemów opierało się głównie na metodzie dogmatyczno-prawnej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.