Z pogranicza publicznego prawa gospodarczego i prawa administracyjnego

Tom 329 (2019)

Ochrona organizatorów wydarzeń sportowych w środowisku cyfrowym — poszukiwanie nowych rozwiązań prawnych w Unii Europejskiej

Strony: 459-468

PDF

Abstrakt

Sport odgrywa coraz większe znaczenie w gospodarce. Rozwój nowych technologii, zwłaszcza szybkiego Internetu, powoduje zwiększenie możliwości przekazywania transmisji wy-darzeń sportowych przez ich widzów. Powstaje zatem kolizja interesów między organizatorami wydarzeń sportowych a ich widzami, którzy udostępniają transmisje z tych wydarzeń na różnych stronach internetowych, czerpiąc jednocześnie z tego korzyści. Celem artykułu jest zarysowanie poszukiwań rozwiązań prawnych w odniesieniu do wydarzeń sportowych na szczeblu UE. W szcze-gólności zostanie przedstawiony przepis art. 12a projektu dyrektywy UE w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Mimo że przepis ten nie znalazł się w ostatecznym tekście przyjętej dyrektywy, to historia tej regulacji pokazuje, że problematyka ochrony organizatorów wydarzeń sportowych będzie powracać.