Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Z teorii publicznego prawa gospodarczego

Tom 329 (2019): Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Między gospodarnością a niegospodarnością działań organów administracji gospodarczej

DOI
https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.13
Przesłane
21 lipca 2020
Opublikowane
21-07-2020

Abstrakt

W artykule zaznacza się, że działania podejmowane przez organy administracji go-spodarczej powinny charakteryzować się wysokim stopniem gospodarności, który jest gwarancją prawidłowego zarządu mieniem publicznym. Może to wpływać na oszczędność w wydatkowaniu środków finansowych pozostających w gestii szeroko rozumianego sektora publicznego. Powinno się jednocześnie dążyć do wprowadzenia takich zmian w polskim ustawodawstwie, które ograniczą niegospodarność i wpłyną na ekonomiczny rozwój państwa oraz zaufanie obywateli do organów sprawujących władzę publiczną. Podkreślono, że płaszczyzny zarówno gospodarności, jak i niego-spodarności w działaniach organów administracji gospodarczej są uwarunkowane prawidłowymi decyzjami ustawodawcy. Jego racjonalne działania legislacyjne mogą doprowadzić do ograniczenia wielu patologii w administracji publicznej.