• Waloryzacja kontraktów drogowych — analiza orzecznicza

Waloryzacja kontraktów drogowych — analiza orzecznicza

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.45
Elżbieta Jankowska
Google Scholar Elżbieta Jankowska
Łukasz Jankowski
Google Scholar Łukasz Jankowski
Publikacja:

Abstrakt

Sektor zamówień publicznych od lat ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodar-ki, tworząc ważny obszar zarówno z uwagi na wielkość, jak i potencjał wytyczania nowych kierun-ków rozwoju. Należy uznać za słuszne twierdzenia, że jest traktowany jako narzędzie efektywnego gospodarowania środkami publicznymi, ale też jako ważny instrument kształtowania polityki spo-łecznej, ekologicznej, a także polityki zrównoważonego rozwoju.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.