Problematyka prawnej regulacji zamówień publicznych i partnerstwa...

Tom 329 (2019)

Waloryzacja kontraktów drogowych — analiza orzecznicza

Strony: 559-568

PDF

Abstrakt

Sektor zamówień publicznych od lat ma istotne znaczenie dla rozwoju polskiej gospodar-ki, tworząc ważny obszar zarówno z uwagi na wielkość, jak i potencjał wytyczania nowych kierun-ków rozwoju. Należy uznać za słuszne twierdzenia, że jest traktowany jako narzędzie efektywnego gospodarowania środkami publicznymi, ale też jako ważny instrument kształtowania polityki spo-łecznej, ekologicznej, a także polityki zrównoważonego rozwoju.