Zagadnienia szczegółowe współczesnego ustawodawstwa gospodarczego

Tom 329 (2019)

Ograniczenia dystrybucji selektywnej przez platformy online — uwagi na tle sprawy Coty

Strony: 333-342

PDF

Abstrakt

W związku z dynamicznym rozwojem sprzedaży internetowej coraz większą popu-larnością cieszą się selektywne systemy dystrybucji. Jednocześnie coraz częściej w ramach tych systemów dostawcy ograniczają sprzedającym na dalszym łańcuchu dystrybucji możliwość wy-korzystania internetu jako kanału sprzedaży. Takie praktyki skłaniają do pytania, czy ograniczenia kanałów dystrybucji online są dopuszczalne w świetle prawa konkurencji. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy producent lub wyłączny dystrybutor może ograniczyć sprzedaż nie-autoryzowanym dystrybutorom na niższym szczeblu rynku, zwłaszcza sprzedaż poprzez platformy internetowe należące do osób trzecich. W opracowaniu dokonano analizy selektywnego systemu dystrybucji z punktu widzenia dozwolonych ograniczeń sprzedaży głównie w oparciu o orzeczenie wstępne TSUE w sprawie Coty. Wykorzystano także orzecznictwo sądów niemieckich. W efekcie wykazano, że — co do zasady — niedopuszczalne jest ograniczanie sprzedaży przez internet, ale rezygnacja z konkretnego kanału dystrybucji online (na przykład platform należących do osób trze-cich) jest możliwa.