Z pogranicza publicznego prawa gospodarczego i prawa administracyjnego

Tom 329 (2019)

Stabilność finansowa jako determinanta aktywności państwa względem podmiotów sektora bankowego

Strony: 507-517

PDF

Abstrakt

W artykule poruszona została problematyka stabilności finansowej jako głównego celu działań podejmowanych przez państwo względem podmiotów sektora bankowego. Wyjaśnione zo-stały między innymi podstawy dla priorytetowego traktowania stabilności finansowej w nowej archi-tekturze nadzoru makro i mikroostrożnościowego nad sektorem bankowym. W dalszej części wywo-du zawarte zostały uwagi odnoszące się do aktualnych w doktrynie niejasności terminologicznych względem stabilności finansowej. W pracy scharakteryzowano również wyzwania, przed jakimi staje państwo, a przede wszystkim organy nadzoru, w ramach konstruowania skutecznej strategii nakie-rowanej na utrzymanie stabilności finansowej, w tym także trudności związane z osiągnięciem tego celu przy jednoczesnym utrzymaniu efektywności i konkurencyjności sektora bankowego.