• Efektywność zamówień publicznych w świetle koncepcji kontroli zarządczej — uwagi wybrane

Efektywność zamówień publicznych w świetle koncepcji kontroli zarządczej — uwagi wybrane

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.46
Magdalena Małecka-Łyszczek
Google Scholar Magdalena Małecka-Łyszczek
Publikacja:

Abstrakt

W obszarze problematyki zamówień publicznych szczególnie interesującym zagadnie-niem badawczym jest nawiązanie do konstrukcji kontroli zarządczej, która wymaga rozwinięcia w kontekście zbliżającego się wejścia w życie w 2021 roku nowej ustawy Prawo zamówień publicz-nych, w której istotne miejsce zajmuje zasada efektywności. Zasadnicza oś rozważań w ramach niniejszego artykułu zbudowana zostanie wokół przybliżenia problematyki efektywności, która jest punktem stycznym zarówno dla koncepcji kontroli zarządczej, jak i kształtowania optymalnego modelu zamówień publicznych. Jednocześnie, jak zostanie wskazane, efektywność odnoszona do zamówień publicznych musi być badana wielopłaszczyznowo, mając na uwadze, iż jej realne urze-czywistnienie możliwe jest poprzez zastosowanie rozwiązań swoistych właśnie koncepcji kontroli zarządczej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.