Problematyka prawnej regulacji zamówień publicznych i partnerstwa...

Tom 329 (2019)

Środki ochrony prawnej w świetle nowego prawa zamówień publicznych — zagadnienia wybrane

Strony: 535-544

PDF

Abstrakt

Nowe prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany w obszarze środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych. W artykule przedstawiono niektóre z nich, dotyczące odwoła-nia, skargi do sądu oraz skargi kasacyjnej. System ochrony prawnej jest jednym z filarów zamówień publicznych, a jego celem jest zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania o udzielenie zamó-wienia publicznego oraz wyposażenie wykonawców w instrumenty prawne gwarantujące im kontrolę działań zamawiającego. Prawidłowość przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma kluczowe znaczenie dla sektora zamówień publicznych, z tego powodu system ochrony prawnej powinien być szybki, efektywny oraz łatwo dostępny dla jego uczestników.