• Z zagadnień sądowoadministracyjnej kontroli administracji gospodarczej

Z zagadnień sądowoadministracyjnej kontroli administracji gospodarczej

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.14
Karol Kiczka
Google Scholar Karol Kiczka
Publikacja:

Abstrakt

Spory między przedsiębiorcami a organami administracji gospodarczej są głównie roz-poznawane przez sądy administracyjne. W pozostałym zakresie weryfikacja działań administracji gospodarczej odbywa się przed sądami powszechnymi. Kontrola sądów administracyjnych rozciąga się na zarówno stanowienie, jak i wykonywanie publicznego prawa gospodarczego. Wzorce kontroli działań administracji gospodarczej są budowane z norm Konstytucji RP, prawa unijnego oraz ustaw. Pomyślny rozwój działalności gospodarczej w państwie wymaga bezstronnej, niezależnej, niezawi-słej i sprawnej władzy sądowniczej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.