• Kryptowaluty jako przedmiot działalności gospodarczej — wybrane uwagi

Kryptowaluty jako przedmiot działalności gospodarczej — wybrane uwagi

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.32
Michał Strzelbicki
Google Scholar Michał Strzelbicki
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł jest próbą udzielenia odpowiedzi na pytania związane z wykorzystaniem kryp-towalut w działalności gospodarczej. Temat główny Zjazdu Katedr i Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego „Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania” skłania do poszukiwania nowych zjawisk w obszarze działalności gospodarczej, których pojawienie się może wymagać objęcia ich regulacją prawną. Takim zjawiskiem, które od co najmniej kilku lat stopniowo zyskuje na znacze-niu w obrocie gospodarczym, są kryptowaluty. Pojawieniu się kryptowalut towarzyszy zaistnienie nowych przedmiotów działalności przedsiębiorców związanych zarówno z ich pozyskiwaniem (na przykład tak zwany mining, czyli „kopanie” kryptowalut), jak i następnie z obrotem nimi (na przy-kład tak zwane giełdy kryptowalut). Z perspektywy ochrony interesu publicznego uważnego na-mysłu wymaga, czy dotychczasowe przepisy prawne należycie te zjawiska identyfikują i regulują. W szczególności odpowiedzi wymagają pytania, czy czynności związane z pozyskiwaniem i obrotem kryptowalutami stanowią działalność gospodarczą, a dalej — w razie pozytywnej odpowiedzi na to pytanie — czy działalność tego rodzaju jest działalnością wolną czy działalnością reglamentowaną.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.