Z teorii publicznego prawa gospodarczego

Tom 329 (2019)

Koncepcja ciągu działań prawnych w publicznym prawie gospodarczym (wybrane zagadnienia)

Strony: 247-260

PDF

Abstrakt

Autorka dokonuje charakterystyki koncepcji ciągu działań prawnych, wskazując jej pod-stawowe cechy oraz zastosowanie w naukach prawnych. Koncepcję tę uzupełnia o „układ działań realizujących” oraz „ideę działań złożonych w administracji”, uznając, że tworzą one spójną kon-cepcję, której odzwierciedleniem jest zespół działań podejmowanych na gruncie publicznego prawa gospodarczego.