• Koncepcja ciągu działań prawnych w publicznym prawie gospodarczym (wybrane zagadnienia)

Koncepcja ciągu działań prawnych w publicznym prawie gospodarczym (wybrane zagadnienia)

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.20
Anna Trela
Google Scholar Anna Trela
Publikacja:

Abstrakt

Autorka dokonuje charakterystyki koncepcji ciągu działań prawnych, wskazując jej pod-stawowe cechy oraz zastosowanie w naukach prawnych. Koncepcję tę uzupełnia o „układ działań realizujących” oraz „ideę działań złożonych w administracji”, uznając, że tworzą one spójną kon-cepcję, której odzwierciedleniem jest zespół działań podejmowanych na gruncie publicznego prawa gospodarczego.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.