• Spółdzielnia socjalna jako przedsiębiorca wykonujący działalność społecznie użyteczną

Spółdzielnia socjalna jako przedsiębiorca wykonujący działalność społecznie użyteczną

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.25
Tadeusz Kocowski
Google Scholar Tadeusz Kocowski
Publikacja:

Abstrakt

Niektórzy przedsiębiorcy oprócz komercyjnej działalności gospodarczej podejmują dzia-łalność niekomercyjną. Wykonywana jest ona na rzecz ich członków, a także załóg. Można ją określić mianem działalności interesu społecznego (publicznego). Państwo wspiera tę działalność. Jednostką organizacyjną, która oprócz prowadzenia działalności gospodarczej ma na celu ograniczenie margina-lizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu i społecznemu, jest spółdzielnia socjalna.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.