Z teorii publicznego prawa gospodarczego

Tom 329 (2019)

Działania państwa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości — ujęcie normatywne, funkcjonalne i strukturalne

Strony: 179-191

PDF

Abstrakt

Uzasadnieniem podjęcia problematyki aktywności państwa w sferze rozwoju przedsię-biorczości, zagadnienia analizowanego najczęściej w ujęciu funkcji administracji publicznej w go-spodarce, są intensywność i zakres wprowadzanych zmian. Celem opracowania jest wykazanie, że przyjęta polityka państwa na rzecz rozwoju wywołuje określone konsekwencje zarówno w sferze normatywnej, jak i funkcjonalnej, a przede wszystkim w strukturach administracji publicznej. Nowe rozwiązania organizacyjne i funkcjonalne w administracji publicznej wdrażane są jako efekt zabie-gów na rzecz usprawnienia działania i budowania administracji racjonalnej. Kształtowanie nowego modelu administracji bądź jego reorganizacja pod hasłem administracji odpowiedniej do społeczno--gospodarczych potrzeb wymaga jednak uwzględnienia podstawowych założeń ustrojowych.