• Działania państwa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości — ujęcie normatywne, funkcjonalne i strukturalne

Działania państwa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości — ujęcie normatywne, funkcjonalne i strukturalne

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.15
Katarzyna Kokocińska
Google Scholar Katarzyna Kokocińska
Publikacja:

Abstrakt

Uzasadnieniem podjęcia problematyki aktywności państwa w sferze rozwoju przedsię-biorczości, zagadnienia analizowanego najczęściej w ujęciu funkcji administracji publicznej w go-spodarce, są intensywność i zakres wprowadzanych zmian. Celem opracowania jest wykazanie, że przyjęta polityka państwa na rzecz rozwoju wywołuje określone konsekwencje zarówno w sferze normatywnej, jak i funkcjonalnej, a przede wszystkim w strukturach administracji publicznej. Nowe rozwiązania organizacyjne i funkcjonalne w administracji publicznej wdrażane są jako efekt zabie-gów na rzecz usprawnienia działania i budowania administracji racjonalnej. Kształtowanie nowego modelu administracji bądź jego reorganizacja pod hasłem administracji odpowiedniej do społeczno--gospodarczych potrzeb wymaga jednak uwzględnienia podstawowych założeń ustrojowych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.