• Instytucje prawne gwarancji zgodności z prawem jako niepomijalny element regulacji prawa administracyjnego

Instytucje prawne gwarancji zgodności z prawem jako niepomijalny element regulacji prawa administracyjnego

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.331.2
Barbara Adamiak
Google Scholar Barbara Adamiak
Publikacja:

Abstrakt

W prawie administracyjnym niepomijalnym elementem jego regulacji są instytucje praw­ne gwarancji zgodności z prawem działania administracji publicznej. W prawie ustrojowym regula­cja instytucji kontroli i dopuszczalności stosowania środków nadzoru gwarantuje działanie zgodne z prawem. Wprowadzona jest zarówno w regulacji ustrojowej administracji rządowej, jak i regulacji ustrojowej samorządu terytorialnego.
W materialnym prawie administracyjnym niepomijalność regulacji instytucji prawnych gwa­rancji zgodności z prawem co do zasady należy łączyć z regulacją w procesowym prawie administra­cyjnym. To w prawie procesowym zawarta jest bowiem regulacja sankcji za naruszenie przepisów prawa materialnego. Nie oznacza to, że w materialnym prawie administracyjnym nie wprowadza się instytucji prawnych gwarancji zgodności z prawem.
Procesowe prawo administracyjne tworzy rozbudowany system instytucji prawnych gwarancji zgodnego z prawem działania organów administracji publicznej i to zarówno instytucji prawnych działania zgodnego z prawem, jak i instytucji prawnych następstw prawnych naruszenia prawa przez pozbawienie mocy obowiązującej aktu kształtującego uprawnienia lub obowiązki strony po­stępowania administracyjnego.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.