Tom 331

Niepomijalność administracji publicznej

Opublikowane: 19-11-2020

Na tom CCCXXXI czasopisma „Prawo” poświęcony tematycznie niepomijalności administracji publicznej składają się artykuły przygotowane przez zaproszonych do tego przedsięwzięcia wydawniczego autorów z kilku polskich ośrodków akademickich. Taki dobór autorów wiązał się z założeniem badawczym — spojrzenia na znaczenie administracji publicznej oraz prawa administracyjnego i naukowej refleksji nad nimi przez przedstawicieli różnych szkół administratywistycznych. Ta wielość podejść prowadzi do bardzo różnorodnych w tematyce i sposobie jej opracowania wyników badawczych, a mimo to wszyscy autorzy i każdy z nich z osobna potwierdzają tytułową tezę — współczesne społeczeństwo zorganizowane w państwo nie jest zdolne funkcjonować bez administracji publicznej wykonującej jej zadania, choć dla jednych jest to zarazem powód do niepokoju o granice tego wpływu, a dla innych — do niepokoju o zagrożenie prawidłowego regulowania funkcjonowania administracji państwa prawa przy takim jej znaczeniu dla jego bytu.

Tadeusz Kocowski, Jerzy Korczak, Piotr Lisowski,

Słowo wstępne

Artykuły