• Siła wyższa jako negatywna przesłanka odpowiedzialności za delikt zagrożony administracyjną karą pieniężną

Siła wyższa jako negatywna przesłanka odpowiedzialności za delikt zagrożony administracyjną karą pieniężną

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.331.10
Piotr Janiak
Google Scholar Piotr Janiak
Publikacja:

Abstrakt

Siła wyższa jest negatywną przesłanką odpowiedzialności za delikt zagrożony administracyjną karą pieniężną. Zgodnie z art. 189e kodeksu postępowania administracyjnego: „W przypadku gdy do naruszenia prawa doszło wskutek działania siły wyższej, strona nie podlega ukaraniu”. Autor rozważa konsekwencje siły wyższej jako negatywnej przesłanki odpowiedzialności za delikt zagrożony administracyjną karą pieniężną.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.