Niepomijalność Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zamówieniach publicznych

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.331.11
Karol Kiczka
Google Scholar Karol Kiczka
Publikacja:

Abstrakt

Prawo zamówień publicznych jest częścią publicznego prawa gospodarczego, określaną w piśmiennictwie naukowym mianem prawa zarządu mieniem publicznym. Prawo zamówień publicznych z 2019 roku wzmacnia pozycję prawną Prezesa Urzędu w systemie zamówień publicznych w stosunku do stanu dotychczasowego. Niezależnie od tego do badanego porządku prawnego wprowadzono nowy organ administracji publicznej — Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych. Wszystko to świadczy głównie o niepomijalności Prezesa Urzędu w zamówieniach publicznych w społecznej gospodarce rynkowej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.