• Egzogeniczne i endogeniczne źródła asymetrii informacji na rynku zamówień publicznych

Egzogeniczne i endogeniczne źródła asymetrii informacji na rynku zamówień publicznych

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.331.7
Agnieszka Chrisidu-Budnik
Google Scholar Agnieszka Chrisidu-Budnik
Publikacja:

Abstrakt

Egzogeniczne i endogeniczne źródła asymetrii informacji są istotnym problemem rynku zamówień publicznych. Czynniki zewnętrzne wywołujące asymetrię informacji skutkują wzrostem ryzyka transakcji, a zarazem kosztów transakcyjnych. Czynniki wewnętrzne (behawioralne) związane są z dwoma ważnymi zjawiskami: negatywnej selekcji i pokusą nadużycia.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.