O niepomijalnej roli gminy w obszarze zadań administracji świadczącej

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.331.6
Dominika Cendrowicz
Google Scholar Dominika Cendrowicz
Publikacja:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza roli gminy w obszarze zadań administracji świadczącej. Gmina, będąca podstawową jednostką samorządu terytorialnego, realizuje liczne zadania z zakresu administracji świadczącej. Są to zadania o znaczeniu lokalnym i publicznym, które z punktu widzenia obywateli są często o wiele ważniejsze niż sprawy wagi państwowej. Wynika to z istoty zadań administracji świadczącej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.