Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 331 (2020): Niepomijalność administracji publicznej

Niezbędność organów państwowego nadzoru policyjnego w gospodarce

DOI
https://doi.org/10.19195/0524-4544.331.12
Przesłane
12 listopada 2020
Opublikowane
12-11-2020

Abstrakt

Funkcjonowanie organów państwowego nadzoru policyjnego w gospodarce należy uznać za niezbędne, natomiast prywatyzacja wykonywania zadań z zakresu nadzoru policyjnego byłaby zjawiskiem niepożądanym. Jest to uzasadnione licznymi przesłankami. Organy władzy publicznej uwzględniają w swojej działalności przede wszystkim realizację interesu publicznego, wyrażającą się w ochronie stanów i dóbr policyjnych, podczas gdy przedsiębiorcy prywatni działają w celu osiągnięcia zysku, wobec czego realizacja interesu publicznego (w tym ochrona dóbr policyjnych) stałaby się dla nich wartością drugorzędną. Ponadto wykonywanie nadzoru policyjnego przez organy władzy publicznej jest związane z możliwością stosowania przymusu, co stanowi istotny czynnik wpływający na efektywną realizację nadzoru policyjnego.