• Kwestia (nie)pomijalności organów administracji publicznej w kontekście obowiązywania przepisów dotyczących nazw ulic

Kwestia (nie)pomijalności organów administracji publicznej w kontekście obowiązywania przepisów dotyczących nazw ulic

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.331.22
Magdalena Tabernacka
Google Scholar Magdalena Tabernacka
Publikacja:

Abstrakt

Artykuł dotyczy problemu niepomijalności organów administracji publicznej, zarówno samorządu terytorialnego, jak i administracji rządowej, w kontekście obowiązywania ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Istotnymi czynnikami wpływającymi na niepomijalność organów samorządu terytorialnego jest ich ustrojowa pozycja w państwie, co ma związek ze środkami ochrony samodzielności ich działania. Praktyka wykonywania przez organy administracji rządowej kompetencji nadzorczych wynikających z ustawy o zakazie propagowania komunizmu, gdzie można zauważyć swoisty automatyzm działania tych organów, prowadzi do faktycznej pomijalności organów samorządowych, które są organami korzystającymi z gwarantowanej konstytucyjnie samodzielności. Prowadzi to do konfliktów, w których istotną rolę odgrywają następujące czynniki: kwestia oceny historycznego znaczenia pewnych faktów; konieczność zachowania standardu samodzielności jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów zdecentralizowanych; problem tożsamości jednostek samorządu terytorialnego.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.