• Niepomijalność standardów „dobrej administracji” w publicznym prawie gospodarczym

Niepomijalność standardów „dobrej administracji” w publicznym prawie gospodarczym

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.331.17
Bożena Popowska
Google Scholar Bożena Popowska
Publikacja:

Abstrakt

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców zawiera katalog przepisów o charakterze głównie procesowym, nawiązujących do zasad ogólnych, unormowanych w kodeksie postępowania administracyjnego, traktowanych jako wzorzec „dobrej administracji”. Zamieszczone w tej ustawie zasady prawa dotyczące działania administracji publicznej mają szerszy zakres stosowania aniżeli sprawy podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej. Można je uznać za zasady ogólne (procesowe), to jest doniosłe dla całego porządku publicznego prawa gospodarczego, a nie jedynie w sferze zadań państwa związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.