• Indukcja funkcjonalna prof. Jerzego Panejki jako metoda badań porównawczych nad samorządem w Europie

Indukcja funkcjonalna prof. Jerzego Panejki jako metoda badań porównawczych nad samorządem w Europie

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.331.8
Jarosław Dobkowski
Google Scholar Jarosław Dobkowski
Publikacja:

Abstrakt

W artykule omówiono sposób badania istoty samorządu terytorialnego w kontekście porównawczym stosowany blisko sto lat temu przez prof. Jerzego Panejkę. Metoda ta nosi nazwę indukcji funkcjonalnej. Pozwoliła ona ustalić istotę samorządu terytorialnego na podstawie wyróżnienia cech charakterystycznych samorządu terytorialnego państw europejskich i eliminacji właściwości, które nie mają znaczenia. Metoda ta stała się podstawą późniejszego rozwoju jednego z kierunków nauki prawa administracyjnego w Polsce oraz miała znaczenie dla procesu legislacyjnego. To oryginalna i stosunkowo rzadko spotykana metoda.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.