• Niepomijalność organów administracji publicznej w zakresie ujawniania informacji dotyczących finansów publicznych w Polsce

Niepomijalność organów administracji publicznej w zakresie ujawniania informacji dotyczących finansów publicznych w Polsce

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.331.9
Elżbieta Feret
Google Scholar Elżbieta Feret
Publikacja:

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest wskazanie wybranych przejawów działalności organów administracji publicznej w zakresie dostarczania informacji o finansach publicznych w Polsce w celu udowodnienia tezy niemożności pomijania działań zarówno rządowych, jak i samorządowych organów administracji publicznej na każdej płaszczyźnie funkcjonowania państwa.
Analiza wybranej problematyki zostanie przeprowadzona na podstawie jednej z zasad budżetowych — zasady jawności budżetu. Z uwagi na rozszerzenie jej znaczenia także na jawność i przejrzystość finansów publicznych rozważania będą się opierać na poprzednio i aktualnie obowiązujących przepisach prawa w kontekście działań organów administracji publicznej.
Podstawą rozważań będą obowiązujące unormowania prawne związane przede wszystkim z finansami publicznymi, lecz także wynikające z innych aktów normatywnych, wybrane pozycje literatury przedmiotu oraz orzecznictwo sądowe. Te źródła najlepiej bowiem potwierdzą przyjętą tezę o niepomijalności działań organów publicznych również w obszarze funkcjonowania polskich finansów publicznych.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.