Państwo administracji

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.331.13
Katarzyna Kokocińska
Google Scholar Katarzyna Kokocińska
Publikacja:

Abstrakt

Administracja publiczna jest trwałym elementem państwa, stanowiącym o jego istocie. Celem opracowania jest wykazanie, że pytanie o niepomijalność administracji publicznej jest pytaniem nie o zasadność jej istnienia, lecz o zakres jej aktywności i przeobrażenia w sposobie administrowania. Kierunki zmian w obrębie administracji publicznej są bowiem przede wszystkim związane ze zdolnością wykonywania zadań publicznych w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych. Przyjęto, że sprawowanie władzy publicznej wymaga zmian w obrębie struktur administracji publicznej, odpowiedniego doboru prawnych metod i form działania służących wykonywaniu coraz to nowych zadań publicznych. Diagnozując takie zjawiska (i ich uwarunkowania) jak kryzys administracji i inflacja jej działania, dysfunkcjonalność prawa, wskazano, że państwo nie musi być państwem administracji totalnej, lecz administracji otwartej. Potrzebne jest jednak do tego prawo stabilne, trwałe, oparte na uniwersalnych wartościach, będące uzasadnieniem (także aksjologicznym) aktywności administracji publicznej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.