Redukowanie administracji publicznej — argumenty współczesne

DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.331.4
Adam Błaś
Google Scholar Adam Błaś
Publikacja:

Abstrakt

Termin niepomijalności administracji publicznej to odpowiedź na niepokojące niekiedy zjawisko redukowania administracji publicznej na płaszczyźnie ideowej, ustrojowo-prawnej i praktycznej. U podstaw zjawiska redukowania administracji publicznej stoi idea liberalizmu. Redukowanie państwa i jego administracji ma jednak swoje granice. Granicą najczęściej występującą w praktyce jest kryzys państwa i administracji publicznej.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.